skip to Main Content

Hoe brandveilig onderneemt u?

Bij goed risicomanagement houdt u rekening met de verschillende risico’s van brand:

Gevaar voor aanwezige personen. De brand zelf, maar ook rook, giftige dampen en paniek zorgen voor slachtoffers.

Schade aan het gebouw, de inventaris en de goederen die op het moment van de brand staan opgeslagen.

Gevolgen voor de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door lekkende stoffen, giftige dampen en asbest. Voor milieuschade kunt u aansprakelijk gesteld worden.

Bedrijfsonderbreking. Uw productie kan stil komen te liggen met omzetverlies tot gevolg. Ondertussen lopen uw lasten door. U kunt contractuele boetes door leveringsproblemen krijgen. En bestaande klanten kunnen overstappen naar uw concurrent.

Levens redden
Als ondernemer moet u aan bepaalde regels op het gebied van brandveiligheid voldoen. Maar die regels gaan vooral over de veiligheid van personen. Staat een gebouw in brand, dan wordt vaak ten onrechte van de brandweer verwacht dat zij het pand kunnen redden. Maar de brandweer zich bij een brand op het redden van mensen en het voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen compartimenten of gebouwen. Of uw bedrijfspand, inventaris en opslag schade oplopen en of uw bedrijfsactiviteiten  wel door kunnen lopen, spelen geen rol.

Ken de risico’s
Brand wordt vaak veroorzaakt door gedrag: onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden, brandstichting, slecht aangelegde, beschadigde of onjuist gebruikte elektrische installatie. Veiliger gedrag kunt u stimuleren door duidelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld over orde en netheid in uw bedrijf en over hoe te handelen bij brand. Ook interne controles, vroegtijdige signalering en continue bereikbaarheid in geval van een incident van groot belang. Denk verder aan technische maatregelen zoals voldoende compartimenten, onbrandbare isolatie, brandmeldinstallatie, goed toegankelijke bluswatervoorziening, sprinklers of een automatische blusinstallatie. Als u brand wilt voorkomen of beperken is het belangrijk om de risico’s te onderkennen. Kijk op Checklistbrand.nl.

Goed verzekeren
Bespreek met ons de brandrisico’s in uw bedrijf en wat de impact van de brand kan zijn. In hoeverre kunt en wilt u die risico’s zelf dragen? Wat kan een brandverzekering voor u betekenen en welke aansprakelijkheidsverzekeringen heeft u nodig? Bedenk dat verzekeraars hun premies baseren op de schadelast. Goed risicomanagement betekent daarom ook gunstigere premies en voorwaarden.  Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over goede verzekeringsoplossingen.

De Geldwinkel Kennemerland

De Geldwinkel Kennemerland is sinds 1998 een begrip in Haarlem en omstreken en de Haarlemmermeer. Wij zijn een persoonlijk advieskantoor voor uw hypotheek en verzekeringen. Als klant zult u onze professionele, maar ongedwongen en persoonlijke sfeer binnen ons kantoor als de juiste keuze ervaren.

Contact gegevens

Tel: +31 (0) 23 5411154
E-mail: info@geldwinkel.nl
Adres: Kleverparkweg 5
2023CA Haarlem

Copyright © Let's build IT 2019

Back To Top
×Close search
Search