skip to Main Content

Arbeidsveiligheid vraagt om specialistische kennis

En daar begint het voor sommige mkb-bedrijven te wringen. Er zijn namelijk te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in het mkb. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). De vereniging vreest dat de arbeidsveiligheid in gevaar komt door ontbrekende kennis over veiligheid en gezondheid.

Meer risico’s door complexe regels
Volgens de vereniging merken alle bedrijven in Nederland een sterk toegenomen regeldruk, vanwege strengere en snel veranderende milieu- en arbowetgeving. Dat maakt het noodzakelijk om een interne of externe veiligheidskundig in te zetten. Gebeurt dat niet, dan wordt het voor bedrijven in het mkb steeds lastiger om risico’s goed in te schatten en risicovolle en onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving te voorkomen. De vereniging stelt dat bij minder dan de helft van de mkb-bedrijven de bedrijfsrisico’s met een professionele inventarisatie in kaart zijn gebracht en roept werkgevers op om veiligheid op de werkvloer meer aandacht en prioriteit te geven.

Bhv’ers zijn verplicht
Risico’s goed kunnen inschatten is één, voorkomen is twee uiteraard. Daarnaast is het belangrijk om maatregelen te kunnen nemen als het toch misgaat. Door voor voldoende bedrijfshulpverleners te zorgen. Dat is overigens geen keuze: bhv’ers zijn verplicht voor bedrijven. In de Arbowet is geregeld dat elke organisatie in Nederland minimaal één bedrijfshulpverlener moet hebben. Als werkgever moet u bhv’ers aanwijzen.

Financieel vangnet
Verder is het belangrijk om maatregelen te nemen om de (financiële) gevolgen van een ongeluk op te kunnen vangen, ook voor medewerkers zelf. Denk daarvoor aan een collectieve ongevallenverzekering voor medewerkers. Zo’n verzekering keert een bedrag uit aan de medewerkers als die door een werkongeval financiële schade hebben. Bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit. De verzekering is een vangnet voor medewerkers en voor u als ondernemer, als het ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch een keertje fout gaat.

De Geldwinkel Kennemerland

De Geldwinkel Kennemerland is sinds 1998 een begrip in Haarlem en omstreken en de Haarlemmermeer. Wij zijn een persoonlijk advieskantoor voor uw hypotheek en verzekeringen. Als klant zult u onze professionele, maar ongedwongen en persoonlijke sfeer binnen ons kantoor als de juiste keuze ervaren.

Contact gegevens

Tel: +31 (0) 23 5411154
E-mail: info@geldwinkel.nl
Adres: Kleverparkweg 5
2023CA Haarlem

Copyright © Let's build IT 2019

Back To Top
×Close search
Search