skip to Main Content

Wat betekent de Wkb voor de bouwondernemer?

De Wkb wordt stapsgewijs ingevoerd. Per 1 januari gaat de wet gelden voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Bouwbedrijven en gemeenten kunnen dan ervaring opdoen. Na 2028 heeft de Wkb ook gevolgen voor de bouw van andere bouwwerken. De wet is bedacht om de kwaliteit van constructies te verbeteren en om de positie van een opdrachtgever te versterken. Wat verandert er?

Aansprakelijk voor gebreken
Er komt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Zo is in de Wkb is vastgelegd dat een onafhankelijke kwaliteitsborger tijdens het ontwerp en op de bouwplaats controleert of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Ziet hij een probleem dan kan de gemeente de bouw stilleggen. Verder is een aannemer verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, kan de klant hem dwingen om de fouten te repareren. Ook als hij deze fouten pas later ontdekt.

Opdrachtgever informeren
Er verandert nog iets. Klanten kunnen nu al 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij een notaris. Op dit moment gaat dat bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Maar als de Wkb eenmaal van kracht is, keert de notaris het geld pas uit wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen. Een aannemer moet de opdrachtgever bovendien laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

Maatwerkwerkzekering
De wet is dus een goede aanleiding om uw verzekeringen door te laten lichten. Misschien heeft u een Construction All Risk (CAR)-verzekering die dekking biedt voor diefstal en schade van materialen. Maar waar kunt u op rekenen als u aansprakelijk gesteld wordt voor schade die u onbedoeld bij anderen veroorzaakt heeft? U kunt met een CAR kiezen uit verschillende verzekeringsrubrieken. Het is dus een echte maatwerkverzekering die u af kunt stemmen op uw bedrijf of op het project waar u aan werkt. U bent gedurende het hele bouwproject verzekerd en de verzekering kan worden verlengd als het project uitloopt.

Bespreek met ons hoe u uw CAR-verzekering het beste in kunt vullen. Daarnaast zijn er misschien andere verzekeringen die u nodig kunt hebben als bouwondernemer. Wij gaan graag voor u na wat uw risico’s zijn en welke verzekeringen daarvoor een oplossing bieden

De Geldwinkel Kennemerland

De Geldwinkel Kennemerland is sinds 1998 een begrip in Haarlem en omstreken en de Haarlemmermeer. Wij zijn een persoonlijk advieskantoor voor uw hypotheek en verzekeringen. Als klant zult u onze professionele, maar ongedwongen en persoonlijke sfeer binnen ons kantoor als de juiste keuze ervaren.

Contact gegevens

Tel: +31 (0) 23 5411154
E-mail: info@geldwinkel.nl
Adres: Kleverparkweg 5
2023CA Haarlem

Copyright © Let's build IT 2019

Back To Top
×Close search
Search