skip to Main Content

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van belang?

De meeste ondernemers hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  Die biedt een dekking als u of uw werknemer schade aan anderen veroorzaakt tijdens het werk. Maar ook een beroepsfout kan leiden tot schade bij een opdrachtgever. Want hoe zorgvuldig en integer u ook te werk gaat, een slordigheid, nalatigheid of vergissing is nooit helemaal uit te sluiten. U geeft bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerd advies of u maakt een fout in een analyse, berekening of meting. Of u maakt onbedoeld inbreuk op auteursrecht, een handelsmerk of licentierechten.

Soms (wettelijk) verplicht
Als uw opdrachtgever schade lijdt, bijvoorbeeld omzetverlies, kan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. Voor bepaalde beroepen is die zelfs wettelijk verplicht. Financieel adviseurs, advocaten, accountants en notarissen bijvoorbeeld. De claims in deze beroepen kunnen zo hoog kunnen oplopen dat ze niet te betalen zijn voor een privépersoon. Maar de overheid wil dat het slachtoffer dan toch geholpen wordt. Verder kan een opdrachtgever als voorwaarde stellen dat u zich verzekert voor beroepsaansprakelijkheid. Die voorwaarde kan ook gelden voor lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging.

Welke dekking is passend?
Omdat elk beroep specifieke beroepsfouten kent, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, afgestemd op een bepaald beroep: ICT’ers, management consultants, reclame- en marketingprofessionals, uitgeverijen en coaches, bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk een verzekering af te sluiten voor een bepaalde opdracht. Maar bedenk wel dat schade soms pas veel later aan het licht komt. Als de verzekering dan is opgezegd, is het de vraag of de claim nog onder de dekking valt. Ook staan veel zzp'ers bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder één sector, terwijl ze soms ook klussen buiten die sector doen. Dat kan gevolgen hebben voor de dekking.

Prima dekking, lage premie
De ene beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt meer dan de andere en de duurste is niet per se de beste. Ga er daarom over in gesprek met ons. We adviseren u over de dekking die bij u past en zoeken de verzekeraar die u het meest te bieden heeft tegen een aantrekkelijke premie. 

De Geldwinkel Kennemerland

De Geldwinkel Kennemerland is sinds 1998 een begrip in Haarlem en omstreken en de Haarlemmermeer. Wij zijn een persoonlijk advieskantoor voor uw hypotheek en verzekeringen. Als klant zult u onze professionele, maar ongedwongen en persoonlijke sfeer binnen ons kantoor als de juiste keuze ervaren.

Contact gegevens

Tel: +31 (0) 23 5411154
E-mail: info@geldwinkel.nl
Adres: Kleverparkweg 5
2023CA Haarlem

Copyright © Let's build IT 2019

Back To Top
×Close search
Search