skip to Main Content

Hoe hoog is uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever gewoon uw loon door. Althans de eerste twee jaar. Daarna stopt de loondoorbetalingsplicht. Of u dan een uitkering ontvangt en hoeveel, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Arbeidsongeschiktheid niet wordt vastgesteld op basis van uw fysieke of psychische gesteldheid, maar op basis van het salaris dat u nog zelf kunt verdienen. Bij 35% arbeidsongeschiktheid bent u volgens het UWV nog in staat om 65% van uw inkomen te verdienen. U krijgt dan geen uitkering, maar het is de bedoeling dat uw werkgever uw takenpakket aanpast of u een andere, beter passende functie aanbiedt.

Loongerelateerde WGA

Bent u tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een loongerelateerde WGA-uitkering. Dat is ook zo als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er een redelijke kans is op herstel. Met een WGA-uitkering ontvangt u 70% van het salaris dat u zelf niet kunt verdienen. Bent u 45% arbeidsongeschikt en verdiende u €3.000 per maand? Dan zou u 55% van 3000 = €1.650 nog zelf kunnen verdienen. Van de €1.350 die u dan nog mist, krijgt u 70% uitgekeerd, oftewel €945. U gaat er dan dus ruim €400 per maand op achteruit.

Inkomen soms nog harder achteruit

Ten eerste is het de vraag of het u het bedrag dat u zou kunnen verdienen ook echt aan salaris ontvangt. Misschien heeft u vanwege uw ziekte noodgedwongen een andere functie geaccepteerd tegen een lager loon. Dat is niet van invloed op uw uitkering: die blijft even hoog. Een ander punt is dat voor de berekening van uw uitkering het salaris tot € 66.956 meetelt (bedrag 2023). Verdient u meer, dan wordt dat meerdere niet meegenomen. Uw inkomensachteruitgang kan dus nog groter zijn dan u verwachtte. Daar komt nog bij dat de loongerelateerde WGA-uitkering tijdelijk is. De duur hangt af van uw arbeidsverleden en is maximaal 38 maanden. Daarna komt u in een andere WGA-regeling die nog minder riant is. Het kan ook zijn dat uw uitkering helemaal stopt.

Woonlastenverzekering
Het kan zijn dat uw werkgever verzekeringen heeft afgesloten waardoor uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid wordt aangevuld. Lees dat eens na in uw cao of vraag het uw werkgever. Is er niets geregeld? U kunt zelf ook voor meer inkomenszekerheid zorgen, bijvoorbeeld met een woonlastenverzekering. U krijgt dan gedurende een bepaalde periode een uitkering om (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. De uitkeringsduur kunt u bijvoorbeeld afstemmen op de looptijd van uw hypotheek. Meer weten? Vraag ons om advies.

De Geldwinkel Kennemerland

De Geldwinkel Kennemerland is sinds 1998 een begrip in Haarlem en omstreken en de Haarlemmermeer. Wij zijn een persoonlijk advieskantoor voor uw hypotheek en verzekeringen. Als klant zult u onze professionele, maar ongedwongen en persoonlijke sfeer binnen ons kantoor als de juiste keuze ervaren.

Contact gegevens

Tel: +31 (0) 23 5411154
E-mail: info@geldwinkel.nl
Adres: Kleverparkweg 5
2023CA Haarlem

Copyright © Let's build IT 2019

Back To Top
×Close search
Search