skip to Main Content

Financiele gevolgen van scheiding vaak groter dan gedacht

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zo’n zeven procent van de gescheiden mensen onder de armoedegrens terechtkomt na een scheiding. Bij vrouwen komt dat zelfs twee keer vaker voor dan bij mannen. Toch verwachten bijna acht op de tien mensen geen financiële problemen als hun relatie zou stranden. Bijna de helft sluit financiële problemen na een relatiebreuk zelfs uit. Vrouwen schatten hun kans op financiële problemen opvallend genoeg kleiner in dan mannen.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor uw inkomsten en uitgaven als u uit elkaar gaat?

Partneralimentatie.
Wanneer u na de scheiding weinig inkomsten heeft, kunt u partneralimentatie vragen. Het bedrag moet redelijk zijn en hangt ook af van de draagkracht van uw ex-partner. De periode waarin u recht heeft op partneralimentatie is de helft van het aantal jaren dat u getrouwd was, met een maximum van 5 jaar. Heeft u samen kinderen en wonen zij bij u? Dan stopt de partneralimentatie pas wanneer het jongste kind twaalf jaar is. Bent u langer dan vijftien jaar getrouwd en bereikt u binnen tien jaar de AOW-leeftijd? Dan loopt de alimentatietermijn door tot uw AOW-leeftijd. Ook als u voor 1 januari 1970 geboren bent, heeft u tien jaar recht op partneralimentatie, op voorwaarde dat het huwelijk langer dan vijftien jaar geduurd heeft.

Kinderalimentatie.
Bij een co-ouderschap deelt u als ouders de kosten voor de kinderen. Gaan de kinderen helemaal bij u wonen, dan heeft u recht op kinderalimentatie. Daarover kunt u samen afspraken maken en deze door de rechter laten toetsen. Die kijkt naar de behoefte van de kinderen, uitgaande van de situatie voor de scheiding. Verder is van belang de draagkracht van de partner die de alimentatie betaalt. De rechter maakt uw afspraken definitief en legt ze vast.

Eigen inkomsten.
Dat vrouwen er na een scheiding harder op achteruit gaan, is omdat zij hun inkomen vaak uit een deeltijdbaan halen en de kinderen na de scheiding vaak bij hen blijven wonen. Meer gaan werken is een oplossing, maar sommige mensen vinden dat moeilijk te combineren met de zorg voor de kinderen. Heeft u na de scheiding een bijstandsuitkering? Dan wegen partner- en kinderalimentatie mee bij het vaststellen van de hoogte van uw uitkering.

Uitgaven.
Terwijl u niet meer op hetzelfde inkomensniveau zit, stijgen uw uitgaven. U heeft immers geen gezamenlijke huishouding meer en moet zelf de huur of hypotheek en de energierekening betalen. En allerlei verzekeringen moet u nu voor uzelf afsluiten. Had u samen een lening? Dan blijft u ook na de scheiding verantwoordelijk voor de aflossing. Verder heeft een scheiding gevolgen voor uw pensioen. Als uw pensioeninkomsten dalen, moet u misschien aanvullende maatregelen treffen.

Met een financieel plan helpen wij u om de financiële gevolgen van een relatiebreuk inzichtelijk te maken. U kunt dan afspraken maken en maatregelen treffen om beide inkomens veilig te stellen. Zit u op dit moment in een scheidingssituatie? Klop dan bij ons aan voor advies over de hypotheek en de verzekeringen.

De Geldwinkel Kennemerland

De Geldwinkel Kennemerland is sinds 1998 een begrip in Haarlem en omstreken en de Haarlemmermeer. Wij zijn een persoonlijk advieskantoor voor uw hypotheek en verzekeringen. Als klant zult u onze professionele, maar ongedwongen en persoonlijke sfeer binnen ons kantoor als de juiste keuze ervaren.

Contact gegevens

Tel: +31 (0) 23 5411154
E-mail: info@geldwinkel.nl
Adres: Kleverparkweg 5
2023CA Haarlem

Copyright © Let's build IT 2019

Back To Top
×Close search
Search