skip to Main Content

AOV: zeker van inkomsten tot uw pensioen

Zzp’er aarzelen vaak om een AOV af te sluiten vanwege de kosten. Maar u kunt op de premie van besparen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een wachttijd van twee jaar. Alleen, hoe zorgt u in die twee jaar van arbeidsongeschiktheid voor inkomenszekerheid? Misschien heeft u spaargeld of verdient uw partner voldoende om in het levensonderhoud te voorzien.

Schenkkring en crowdsurance
Een andere mogelijkheid is om u aan te sluiten bij een schenkkring of crowdsurance, waarbij ondernemers elkaar onderling helpen. Deelnemers leggen ieder een bepaald bedrag per maand in op een eigen rekening. Op het moment dat er iemand uit de groep arbeidsongeschikt wordt, ontvangt die persoon maandelijks een schenking van de rekeningen van de andere deelnemers. Een schenkkring bestaat uit 20 tot 50 zelfstandig ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. U kunt zich niet zelf aanmelden, een ander lid moet u voordragen en de leden moeten uw lidmaatschap goedkeuren. Om de onderlinge band te versterken vindt er eens in de drie maanden een vergadering plaats. Als u arbeidsongeschikt wordt, hoeft u daarvan geen bewijs te leveren. Bij crowdsurance is de toegang vrij en ongelimiteerd, er zijn geen vergaderingen en er is daardoor meer  anonimiteit. Om misbruik te voorkomen, vindt er bij arbeidsongeschiktheid een keuring plaats door een onafhankelijke Arbodienst die bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en die u kan begeleiden bij re-integratie.

Inleg niet fiscaal aftrekbaar
Een groot voordeel van een schenkkring en crowdsurance is dat de maandelijkse inleg voordeliger is dan de premie van een arbeidsongeschiktheidspremie. Maar de inleg is niet fiscaal aftrekbaar terwijl de verzekeringspremie dat wel is. Daar staat tegenover dat u geen belasting hoeft te betalen over de schenkingen die u ontvangt, zolang u per individuele schenker per jaar niet meer ontvangt dan 2500 euro. De uitkeringen van een AOV zijn wel belast.

Na twee jaar terugvallen op AOV
Een nadeel van een schenkkring en crowdsurance is dat de schenkingen maximaal twee jaar lopen. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt of permanent is, staat u na twee jaar dus met lege handen. Met een AOV kunt u uitkering ontvangen tot aan uw pensioenleeftijd. Daarom combineren veel ondernemers de schenkkring met een AOV en kiezen dan voor een wachttijd van twee jaar. De premie ligt dan een stuk lager terwijl u zowel in de eerste twee jaar als voor de lange termijn inkomenszekerheid heeft.

Wilt u weten wat een AOV voor u kan betekenen? Wij bespreken uw wensen en mogelijkheden, zoeken uit welke dekking past bij uw situatie en berekenen wat u aan premie gaat betalen. Ook gaan we na welke verzekeraar u het meest te bieden heeft en we sluiten de verzekering van uw keuze direct voor u af.

De Geldwinkel Kennemerland

De Geldwinkel Kennemerland is sinds 1998 een begrip in Haarlem en omstreken en de Haarlemmermeer. Wij zijn een persoonlijk advieskantoor voor uw hypotheek en verzekeringen. Als klant zult u onze professionele, maar ongedwongen en persoonlijke sfeer binnen ons kantoor als de juiste keuze ervaren.

Contact gegevens

Tel: +31 (0) 23 5411154
E-mail: info@geldwinkel.nl
Adres: Kleverparkweg 5
2023CA Haarlem

Copyright © Let's build IT 2019

Back To Top
×Close search
Search